Murverksutbildning

Jag har under bortåt 20 år hållit föreläsningar och seminarier i utbildningsprogram för arkitekter, bygg- och civilingenjörer på universitetsnivå. Jag har också hållit en rad föreläsningar i seminarier om murverk för yrkesverksamma projektörer, byggare och andra intressenter i byggbranschen om murverk. Vidare har jag arbetat under en lång rad av år med branschorganisationen SPEF:s (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening) utbildningar av hantverkare och arbetsledare inom murningsbranschen. Tillsammans med kollegan från tiden på LTH, Miklos Molnar har jag tagit fram material om och genomfört utbildningar inom ämnesområdet bärande murverk.

Jag kan åta mig att sätta ihop utbildningspaket, anpassade efter intresseinriktning, om murverk och murat byggande. Om ni är några stycken arkitekter, byggkonsulter eller andra intresserade och tycker att detta kan vara intressant, hör gärna av er!
    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.