Att anlita företaget

När jag utför K-projektering omfattar åtagandet normalt:


Grundläggning, med grundplan, grundsnitt

Stomplan, som visar bärande väggar, pelare, balkar och mellanbjälklag

Väggsnitt med väggdetaljer

Takkonstruktioner med planritning, taksnitt och takdetaljer

Infästningsdetaljer

Teknisk uppbyggnad av grundläggning, väggar och tak

Värmeisolering

Fuktteknisk uppbyggnad

All konstruktiv måttsättning (dvs alla mått som har betydelse för bärförmåga och stabiltitet) ingår i K-redovisningen. Övrig mått- och höjdsättning ingår inte (jag  förutsätter att detta görs av arkitekt eller byggare)


VVS- och elinstallationer ingår inte i mitt åtagande.


Energiberäkning enligt BBR åtar jag mig ibland, beroende på komplexitet och tidresurser.


Innan jag startar projekteringen lämnar jag normalt fast pris eller budgetpris. För projektering enligt ovan av ett nybyggt enbostadshus blir debiteringen ofta i intervallet 35 000-45 000, exklusive moms. För mindre tillbyggnader  kan debiteringen ofta ligga i intervallet 20 000- 30 000, exkl moms. Men allt är till syvende och sidst beroende av komplexitet och variationer i prisnivå förekommer.
    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.