Puts på isolering

Apropå fukt- och mögelskador i entegstätade träregelväggar:


- Sedan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) 2007 klargjorde att byggmetoden puts på isolering är en riskkonstruktion ur fukt- och mögelsynpunkt har det från och till publicerats artiklar i såväl fackpress som dagspress.

- Frågan har dock inte fått den uppmärksamhet som den egentligen förtjänar i media, det verkar som om det inte gått upp för vare sig allmänhet eller medierna hur stor omfattning problemet egentligen har. SP föredrog att räkna antalet hus som byggts med denna undermåliga teknik, och landadae i ca 25000 om jag inte missminner mig. Men räknar man i antal lägenheter får man en bättre siffra på omfattningen. Jag har inga säkra siffror på det men jag tror i alla fall att det är minst 100 000 lägenheter det handlar om, vilket betyder att flera hundra tusen människor i landet kan ha bott, eller bor, i denna typ av hus. Dessutom har det byggts åtskilliga kvadratmeter lokaler med enstegstätade fasader.

Själv skrev jag en rad artiklar för ca 10 år sedan om den undermåliga byggnadstekniken tunnputs på cellplast och liknande undermåliga konstruktioner för att få igång diskussionen, se under rubriken "Publikationer"

  • Putsade fasader ska byggas på stomme av stenmaterial!
  • Bygg rejäla konstruktioner istället för kulisser!    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.