Vad är ett stenhus?

När de första rapporterna om fukt- och mögelproblem i enstegstätade fasader kom 2007 tog Miklos Molnar och jag initiativ till en serie stenhusseminarier, som genomfördes i Lund, Göteborg och Stockholm.

Mina föreläsningar vid seminariet innehåller en grundsyn som fortfarande genomsyrar min verksamhet. Föreläsningarna kan hämtas här,  klicka för   del 1  respektive del 2.  » Se dokument: http://www.kstr.lth.se/


    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.