FoU tegelreparation

Reparation av murade fasader med korrosionsskador


Detta FoU-projekt bedrevs vid Avdelningen för Konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola 2004-2006. Projektet finansierades av Formas, SBUF, Byggrådet samt 5 fastighetsförvaltare. Projektledare för arbetet var Universitetslektor Miklos Molnar. Utöver Miklos arbetade  Johan Jönsson, Konstruktionsteknik, LTH och jag med projektet.

Under perioden 1940-1970 (grovt räknat) utfördes skalmurar som i stor omfattning armerades med icke rostfri armering, och kramlades med icke rostfria kramlor till bakomliggande stommar. Idag rostar armeringen och rostsprängning hotar att medföra stora skador i beståndet.

Ett ännu akutare problem än rostsprängning är att bristerna i kramlingens funktion kan ge stabilitetsproblem. Ju högre murar och ju kraftigare vindar desto större risker för att skalmurarna ska mista stabiliteten. I Lund har två ras skett på Klostergården, varav det ena i samband  med stormen Gudrun i januari 2005. I Malmö har det skett ras vid två tillfällen på Rosengård, ett vid Lorensborg och ett i Malmö hamn. I januari 2007, efter stormen Per, upptäcktes skador på Högevallsbadet i Lund, som sannolikt orsakats av stormen. I samband med Per rasade också en 3 våningar hög skalmur vid ett bostadshus i Tenhult, söder om Jönköping.

Tekniskt sett är det tämligen okomplicerat att förstärka kramlingen till bakomliggande stomme, åtgärderna behöver inte påverka fasadernas utseende och kostnaderna för detta är normalt överkomliga. Problemen med rostsprängningar är mer komplicerade tekniskt, åtgärderna kan bli betydligt kostsammare och de erforderliga åtgärderna kan inte uteslutas påverka fasaderna gestaltningsmässigt. Det finns i Sverige runt 80 miljoner kvm fasader med fasadtegel från den aktuella perioden. Det är mer regel än undantag att dessa fasader har problem med rostande armering och /eller brister i kramling.

En ny utgåva, utgåva 2, av handboken "Reparation av murade fasader med korrosionsskador" har utarbetats under 2017. Den nya utgåvan har finansierats av SBUF, Föreningen tungt, murat och putsat byggande och Joma AB. Boken trycks, distribueras och säljs av Svensk Byggtjänst. Utgåva 1 har blivit flitigt använd i bygg-, fastighets- och murverksbranschen, bl.a. inom SPEF:s (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening) utbildning av hantverkare; CFE 1, och arbetsledare/murning och putsning klass 1. I  den nya utgåvan har tagits in erfarenheter som gjorts i praktiskt genomförda fasadreparationer och senare FoU-projekt vid LTH/Konstruktionsteknik.    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.