CV


Namn:                        Tomas Gustavsson

Födelseår:                    1954


Tomas Gustavsson arbetar som uppdragsansvarig/handläggare för konstruktionsarbete på husbyggnadssidan och har arbetat som byggnadskonstruktör sedan 1981. Parallellt med arbetet som konstruktör innehade Gustavsson 1996-2007 en deltidstjänst som forskningsingenjör vid Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH. I denna roll var Gustavsson projektledare under perioden januari 1996 till april 2002 för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Murverk i byggsystem”, som slutfördes i samband med att licentiatrapporten ”moderna murverk ” redovisades. I oktober 2002 startade Gustavsson, som ensamägare, konsultföretaget Tomas Gustavsson konstruktioner AB, med kontor på Adelgatan 1B, Lund. Sedan 1985 har Gustavsson arbetat som handläggare och uppdragsansvarig konstruktör i en rad såväl stora som små husbyggnadsprojekt. Vidare har Gustavsson varit projektledare för FoU-projektet ”Moderna tegeldetaljer”, samt medförfattare till böckerna "Modernismens tegelfasader"och "Reparation av murade fasader med korrosionsskador". Under våren 2015 publiceras en handbok för projektering, dimensionering och utförande av murverkskonstruktioner enligt eurokoderna, som Tomas Gustavsson är medförfattare för i samarbete med Miklos Molnar, Konstruktionsteknik, LTH.

I konsultverksamheten leder/handlägger Tomas Gustavsson konstruktionsuppdrag i såväl nybyggnad som ROT-objekt, företrädesvis i den mindre skalan, samt olika utvecklingsprojekt inom murverksbranschen. Under senare år har Gustavsson genomfört alltfler uppdrag inom sektorn för antikvariskt skyddade byggnader.

Speciella intresseområden: Murverkskonstruktioner, sunt inomhusklimat och yttre miljöaspekter i byggandet, samspelet arkitektur/konstruktion, materialitet och tektoniska grepp inom arkitekturen.

F.n. (2018) är Tomas Gustavsson aktiv inom olika utbildningsaktiviteter som anordnas av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF). Dessa omfattar bl.a. certifieringsutbildning av hantverkare och kurs för klass 1-behörighet. Som mångårig medlem i SPEF:s lärarråd har Tomas Gustavsson i stor omfattning medverkat till att utforma väsentliga delar av dessa utbildningar.

Under 2019 kommer Tomas Gustavsson att åter bli anställd på deltid vid Konstruktionsteknik, LTH, bl.a. med uppgift att vara biträdande handledare för ett nystartat doktorandprojekt om omfogning av murverkskonstruktioner.

Tomas Gustavsson är sekreterare i styrelsen för Föreningen Tungt, murat och putsat byggande.Utbildning:

Teknologie licentiatexamen, LTH, 2002

Universitetskurs "Trä och arkitektur", Växjö Universitet, 2006

Forskarkurs ”Aktuell forskning”, LTH, 1999

Forskarkurs i vetenskapsteori, LTH, 1999

Forskarkurs ”Byggnads- och installationsteknikens utveckling under 1900-talet”, Byggnadsfysik LTH, 1998

Forskarkurs "Det murade huset och den murade staden", Arkitekthögskolan/Byantikvarien Oslo, 1998

"Europeisk och jämförande arkitekturhistoria", LTH, 1995

Forskarkurs betongteknik, Konstruktionsteknik, LTH, 1992

Civilingenjör V, LTH, 1982

Hälsovårdsinspektör, Naturvårdsverket, Solna, 1974

Gymnasium, naturvetenskaplig linje, Kattegattskolan, Halmstad, 1972Anställningar:

Tomas Gustavsson konstruktioner AB, Lund, 2002-

Konstruktionsteknik, LTH, forskningsingenjör, doktorand, 1996-2007            

Byggteknik i Skåne AB, byggnadskonstruktör, 1985-2002

Sveriges Geologiska AB, forskningsingenjör, 1984-1985

Kjell Magnusson AB, Lund, byggnadskonstruktör, 1981-1984

Laholms kommun, hälsovårdsinspektör, 1976-1977Språkkunskaper:

Engelska (First certificate, Cambridge, 1991) och tyska (GLS, Berlin 1994 )Exempel på uppdrag inom husbyggnadsprojektering :

Projektering av utbyggnad av en rad skolor, bl.a. Gunnesboskolan, Östratornskolan, Vikingaskolan, Ladugårdsmarken och Vårfruskolan, samtliga belägna i Lunds komun, totalt ca 18000 kvm under åren 1992-1997.

Nybyggnad av Östra Skrävlinge skola, Malmö, 2002, 6000 kvm

Utbyggnaden av Malmö-Sturup Flygplats 1992, ca 12000 kvm

Nybyggnad av bostäder i Tyskland, bl.a. Bad Oldesloe, Stockelsdorf m fl orter, totalt ca 7000 kvm,1993-1994.

Utbyggnad av skolan i Röstånga 1995 (2000 kvm)

Ombyggnad av kv. Beckasinen, Kalmar (bostäder, kontor, restauranglokaler), ca 7000 kvm, 1996

Utbyggnad av V. Ingelstad skola 1997 (2000 kvm)

Nybyggnad av bostäder i Ystad, bl.a. kv. Christina, kv. Östman, kv. Syltgurkan .

Större ombyggnadsprojekt, bl.a. Polhemskolan, Lund, kv. S:t Laurentius, Lund, kv. Chronholm, Ystad, kv. Tungstenen, Lund och Vårfruskolan, Lund.

Tillbyggnad av Kulturens lager, kv. Diabasen, Lund, 2002, 1000 kvm

Om- och tillbyggnad av kapell och gästmatsal, Rögle Kloster, Södra Sandby, 2000/2006

Fasadrenovering, studentområdet Ulrikedal, Lund, 2003

Fasadrenovering studentområdet Parentesen, Lund, 2006

UFFÄ - långsiktig underhållsplanering för AF Bostäder, Lund, 2000/2009

Arbete med vård- och underhållsplaner för en rad kyrkor i Linköpings respektive Växjö stift, 2006-2009

Fasadrenoveringar vid studentområdet Vildanden ("betonghusen"), Lund, 2006

Restaurering av balkong i kulturhistoriskt värdefull miljö, Skånegården, Båstad, 2006

Ekologihuset, Lund, konstruktioner för solceller och solavskärmning, 2006

Ombyggnader av affärslokaler och bostäder, S:t Jakob, Lund

Fulltofta trädpromenad, Hörby, 2007/2012

Restaurering och ombyggnad av Orangeribyggnad, Löberöd slott, 2007

Ombyggnad med hiss, Skönabäck herrgårdsbyggnad, 2008

Ombyggnad av materialgårdsbyggnaden, Citadellet, Landskrona, 2009

Ombyggnadsåtgärder, Kulturen, Lund, 2009

Renovering av Norra Solberga kyrka pga hussvampangrepp, 2009

Utsädet, Lund, nybyggnad studentbostäder, underlag för totalentreprenad

Ny- och tillbyggnad av en rad bärande murverksprojekt på småhussidan, som t.ex. Torna Hällestad, Hälsobrunnen, Lund, Skepparkroken, Ängelholm

Garvaren 20, Lund, nybyggnad felrbostadhus ("Infill")

Villa Leimand- Rönne, Köpenhamn, komplementbyggnad bostadshus, 2011

Reparation av tegelfasader och betongkonstruktioner, studentområdet Vildanden ("tegelhusen"), Lund 2011-2014

Prästkragen, Bjuv, renoveringsanvisningar för tegelfasader, 2012

Östra Kyrkogården, Malmö, återuppbyggnad av förhallstak, renovering av klockstapel (betonglagning), 2013-2014

S:t Pauli Kyrka, omfogningsarbeten, tegelrenovering, beskrivningsarbeten, 2013

Fasadrenovering avseende murade fasader, loftgångar, trapphus och andra betongkonstruktioner, studentbostadsområdet Kämnärsrätten, Lund, 2012-2014

Villa Enestigen, Veberöd, nybyggnad av murat enbostadshus

Skogängsgård, ombyggnad av äldre bostadshusPublikationer:

Moderna tegeldetaljer,Arkus förlag, 2008

Modernismens tegelfasader, Arkus förlag, 2011, medförfattare

Betongrenovering på Vildanden - teknisk renovering med arkitektonisk kvalitet, medförfattare, AF Bostäder, 2010

Reparation av murade fasader med korrosionsskador, Svensk Byggtjänst 2007 (medförfattare), utgåva 2 2018

moderna murverk, licentiatavhandling, rapport TVBK-1023, Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, 2002

Moderna murade småhus – teknisk utformning, rapport TVBK-3044, Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH/SBUF, 2001

Kanalmurad tegelvägg med isolering av lättklinker, rapport TVBK-3034, Avdelningen för Bärande Konstruktioner, 1998

Rustika huset, Bo 97, Fukt- och temperaturmätningar i ytterväggar, fjärrvärmeförbrukning, TVBK-3042, Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, 2000

Bärande murverk i modernt byggande praktikfall-teknik-ekonomi, Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, rapport TVBK-3041, 2000

Perlit som isoleringsmaterial i kanalmur, rapport TVBK-3045, Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH/SBUF, 2001

Undvik misstag i murat och putsat byggande, utgåva 2 (medförfattare), LTH/Byggindustrin 2016 (säljs genom Svensk Byggtjänst)

Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6 (medförfattare), Svensk Byggtjänst, LTH 2016

En rad artiklar i fackpress, bl.a. Bygg&Teknik, Byggindustrin, Arkitekten, Husbyggaren, Byggnadskultur, m fl


    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.