Modernismens tegelfasader

Modernismens tegelfasader

Boken utgör en sammanfattning av FoU-projektet Korrosionsskador i tegelfasader - värdering och åtgärder, som kan ses som ett följdprojekt till LTH-projektet  Reparation av murade fasader med korrosiosskador.

Modernismens tegelfasader kan beställas hos stiftelsen Arkus förlag, www.arkus.se.


I boken behandlas behandlas tegelfasader från ca 1930-1980 från såväl arkitekturhistoriskt som byggnadstekniskt och hantverksmässigt perspektiv.

Den byggnadstekniska utvecklingen från fullmur till skalmur med bakmur av sten och till skalmur med bakomliggande regelstomme behandlas. Vidare beskrivs utvecklingen i den svenska tegelindustrin under den aktuella perioden.

De tekniska problemen med korroderande armering och bristande förankring i bakomliggande stomme beskrivs.

En modell för värdering av fasader från den aktuella perioden introduceras.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt hantverket attt göra gestaltningsmässigt acceptabla lagningar.

Slutligen redovisas intervjuer med hantverkare och tekniker som varit verksamma i murverksbranschen under perioden.


    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.