Publikationer

Böcker och tekniska rapporter:


Undvik misstag i murat och putsat byggande, utgåva 2, tillsammans med Miklos Molnar, Kenneth Sandin och Johan Jönsson, utgiven av Byggindustrin, säljs av Svensk Byggtjänst

Dimensionering av murverk enligt Eurokod 6, Svensk Byggtjänst, tillsammans med Miklos Molnar

Moderna tegeldetaljer, med teglets materialitet som utgångspunkt,  Arkus förlag, 2008, www.arkus.se

Modernismens tegelfasader,  Arkus förlag 2011, www.arkus.se, tillsammans med Tomas Tägil, Kristina Bergkvist och Björn Magnusson-Staaf

Reparation av murade fasader med korrosionsskador, reparationshandbok, Svensk Byggtjänst, 2007, utgåva 2 2018, tillsammans med Miklos Molnar och Johan Jönsson

Kanalmur med isolering av lättklinker, TVBK-3034, Konstruktionsteknik, LTH, 1998

Rustika Huset, Bo 97, Fukt- och temperaturmätningar i ytterväggar, fjärrvärmeförbrukning, TVBK-3042, Konstruktionsteknik, LTH 2000

Bärande murverk i modernt byggande, teknik-ekonomi-praktikfall, TVBK-3041, Konstruktionsteknik, LTH, 2000

Moderna murade småhus, teknisk utformning, TVBK-3044, Konstruktionsteknik, LTH/SBUF, 2001

Perlit som isolering i kanalmur, TVBK-3045, Konstruktionsteknik, LTH/SBUF, 2001, http://www.konstruktioner.se/pdf/slutligt%20manus%20Perlit%20som%20isolering%20i%20kanalmurar.pdf

moderna murverk, licentiatavhandling, TVBK-1023, Konstruktionsteknik, LTH, 2002

Betongrenovering på Vildanden - teknisk renovering med arkitektonisk kvalitet, rapport i samarbete med Bengt Persson, AF Bostäder, Lund, 2010

Undvik misstag i murat och putsat byggande, utgåva 2 (medförfattare), LTH/Byggindustrin 2016 (säljs genom Svensk Byggtjänst)

Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6 (medförfattare), Svensk Byggtjänst, LTH 2016.Artiklar i "Bygg & teknik":

Murade fasader kan ge vackra och robusta byggnader, Bygg&Teknik 2, 2018

Dimensionering av murverk enligt EK6 med danskt program, Bygg&Teknik 8/2013, Tomas Gustavsson och Arne Cajdert

L-element problematisk grundläggning för murade väggar, Bygg&Teknik 2/2010, Tomas Gustavsson, Miklos Molnar, Konstruktionsteknik/LTH, kritik av konventionell grundläggning av murade väggar på kantelement av cellplast ("frigolit"), klicka här.

Puts på murverk, Bygg&Teknik 8/09, Tomas Gustavsson, Rolf Blank, Weber, informativ artikel om uppbyggnad och utförande av mineralisk puts på murverk, klicka här.

Putsad insida ger lufttäthet, Tomas Gustavsson, nr 5/09

Trettio meter långa tegelfasader utan dilatationsfogar?, Miklos Molnar, Johan Jönsson, Tomas Gustavsson, nr 8/2005

Stabila alternativ för putsade fasader, Tomas Gustavsson, nr 2/2005

Restaurering av murade fasader med korrosionsskador, Tomas Gustavsson, nr 2/2005

Murade mönsterhus - projekt för ökat murat småhusbyggande, Christer Axelsson, Gunilla Svensson, Tomas Gustavsson, nr 5/2003

Perlit som isoleringsmaterial i kanalmurar, Dan Gaffner, Tomas Gustavsson, nr 8/2002Övrigt:

Ny utgåva av "Undvik misstag i murat och putsat byggande", AMA-Nytt Hus 1/2017

Trähus är trähus och stenhus är stenhus, tidskriften Arkitekten, augusti 2007

Putsen stänger in fukten melan två täta skikt, Husbyggaren, nr 4/2007

Långsiktig hållbarhet kräver rejäla konstruktioner, tidningen Byggindustrin, nr 10/2008

Bygg rejäla konstruktioner istället för kulisser, V-byggaren, nr 2/2008

Stärk konsumentmakten, tidningen Byggindustrin, 29/2008, tillsammans med Tomas Tägil och Björn Magnusson Staaf. Artikeln har också publicerats i tidskriften Arkitekten» Se dokument: http://www.mur.se/subcategories/Aktuellt/Pdf_filer/TegelartikelDN051104.pdf


    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.