-   byggnadskonstruktör med tilltro till hantverksbaserat byggande  -

                                                              


  

 


Jag arbetar på konsultbasis inom områdena:                                                                      

                  - byggkonstruktion

                  - byggnadsfysik

                  - praktisk byggnadsteknik    


Jag arbetar med allehanda projekteringsuppdrag. En specialinriktning har sedan starten 2002 varit om-, till- och nybyggnad av småhus för privatpersoner, framförallt med murade stommar, men det kan handla om andra byggmetoder också. Tillsammans med mina tidigare medarbetare Johan Jönsson och Åke Nordlund har jag och företaget projekterat ca 150 stenhusprojekt de senaste 10 åren. En del av dom utgörs av små tillbyggnader, men en hel del är nybyggnader. Det är en siffra som ständigt stiger, även om takten från slutet av 2017 är lägre eftersom jag inte längre har någon anställd medarbetare i företaget.

Det har varit ett stadigt stigande intresse för stenhus under en rad år, framförallt sedan SP för ca tio år sedan rapporterade om de omfattande problemen med fukt, mögel och röta i regelväggar med enstegstätning. Inte minst i Skåne märks detta stigande intresse för stenhus tydligt. Det känns väldigt glädjande att också kunna konstatera att det här i sydligaste Sverige inte längre betraktas som exklusivt att bygga hus med murade stommar. Det är framförallt många mindre byggföretag som satsat på att bygga med gedigna material, god teknik och gott hantverk. Och det känns som om Tomas Gustavsson konstruktioner AB har haft en verksam del i en uppbyggnad av ett viktigt  kontaktnät i detta samman   


 Tillbyggnad av enbostadshus, Bunkeflostrand. Ytterväggar av kanalmur tegel. Arkitekt: Roger Röing


                                                                           

- Specialiteten för min del  är att jag vill arbeta på ett medvetet sätt med konstruktion och byggnadsteknik i arkitektur- och byggprocessen. Det innebär att jag inte vill se konstruktörens arbete som renodlat teknikorienterat, frikopplat från gestaltningsaspekter. Istället vill jag arbeta med teknikfrågor som delar av arkitektonisk helhetssyn, med ledord som:

                               - materialitet

                         - tektonik/konstruktiv logik

                        - omsorg om detaljer

                         - robusthet och lång livslängdAktuellt vinter-vår 2018

En ny utgåva, nr 2, av reparationshandboken "Reparation av murade fasader med korrosionsskador" kommer ut i februari, sedan första utgåvan varit slut en tid på förlaget (Svensk Byggtjänst). Liksom utgåva 1 är det Miklos Molnar, LTH/Konstruktionsteknik, Johan Jönsson,tidigare LTH/Konstruktionsteknik och TG konstruktioner AB, numera Finja AB och jag som är författare. Den nya utgåvan har kompletterats med erfarenheter och insikter  som vi fått genom  flera FoU-projekt och en rad fasadrenoveringar sedan den första utgåvan utarbetades 2007.

I Bygg&Teknik nr 2/2018 (som kommer ut i mars) kommer det att finnas en artikel som jag har skrivit, "Murade fasader kan ge vackra och robusta byggnader". Artikeln  bygger i stor omfattning på kapitlet om projektering av skalmurar i utgåva 2 av branschhandboken "Undvik misstag i murat och putsat byggande". Denna handbok kom ut hösten 2016, men är för närvarande (jan 2018) slut på förlaget. Jag har skrivit kapitlet om projektering av skalmurar och jag vill på detta sätt ge spridning åt innehållet. Det nämnda kapitlet i  "Undvik misstag i murat och putsat byggande" innehåller dock betydligt mer än artikeln och jag rekommenderar de som har intresse av ämnet att köpa boken, som distribueras av Svensk Byggtjänst. Man kommer att trycka upp en ny serie, så det kommer troligen snart åter gå att köpa den.


Den 7/2 hålls årsmöte med Föreningen för tungt, murat och putsat byggande (tmpb), i Lund, där jag har ingått i styrelsen som sekreterare under året. Vid årsmötet kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Utvärdering av högskolekursen "Murverk, material, konstruktion, hantverk". Kursen, som genomfördes i samarbete med LTH/Konstruktionsteknik, Chalmers/Arkitektskolan och Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet, blev en stor framgång med bortåt 90 deltagare. Hur går vi vidare med fler kurstillfällen?
  • Förslag till ansökan om anslag till doktorandprojekt om murverk på LTH/Konstruktionsteknik, utarbetat av Miklos Molnar och mig
  • Information om innehållet i den nya utgåvan av "Reparation av murade fasader med korrosionsskador"
  • Information om innehållet i LTH-projektet om renovering av massiva tegelmurar och ytförstärkning (ytarmering) av murverk.


Intresserad av att bli medlem i tmpb , eller ta del av föreningens verksamhet? Hör i så fall gärna av dig till mig via mail eller mobil!


Den 14-15/3 kommer jag att delta i "Hus och människor - seminarier om friska hus och fuktsäkert byggande", andra dagen som föreläsare under rubrik "Projektering av tegelskalmurar". Arrangörer är konsultföretaget Conservator AB/Conservator Academy, Kalmar.

Under januari-april kommer jag att arbeta mycket med utbildningar av hantverkare i SPEF:s (Sveriges Murnings- och Putsentrepenörförening) regi. Det första steget i deras certifieringsprogram, CFE 1 genomfördes i alla SPEF:s medlemsföretag under åren 2011-2015, varvid ca 1700 hantverkare deltog. Nu har SPEF beställt en fortsättning av detta, CFE 2, som kommer att genomföras under de kommande 5 åren. Förutom CFE 2 kommer jag och mina kollegor i denna verksamhet att hålla CFE 1 för nya medlemsföretag i SPEF samt för nyanställda som inte tidigare genomgått sistnämnda utbildning. Alla murningsföretag rekommenderas att söka medlemskap i SPEF och därigenom få tillgång till utbildningarna, dom har varit en stor framgång.

Arbetet med projektering av konstruktionshandlingar för typhusprojektet (eller kanske snarare "mönsterhusprojektet") Moderna tegelhus, i samarbete med A-Plan Arkitekter/Lotta Nordén, har gått vidare. Ett bolag har bildats för detta och vi håller på att, i samarbete med murningsföretag, ta fram kostnadskalkyler för de i detta sammanhang aktuella småhustyperna.

Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2018-04-26.