-   byggnadskonstruktör med tilltro till hantverksbaserat byggande  -

                                                            

             

 

Jag arbetar på konsultbasis inom områdena:                                                                      

                  - byggkonstruktion

                  - byggnadsfysik

                  - praktisk byggnadsteknik    


Jag arbetar med allehanda projekteringsuppdrag. En specialinriktning har sedan starten 2002 varit om-, till- och nybyggnad av småhus för privatpersoner, framförallt med murade stommar, men det kan handla om andra byggmetoder också. Tillsammans med mina tidigare medarbetare Johan Jönsson och Åke Nordlund har jag och företaget projekterat ca 200 stenhusprojekt de senaste 10 åren. En del av dom utgörs av små tillbyggnader, men en hel del är nybyggnader. Det är en siffra som ständigt stiger, även om takten från slutet av 2017 är lägre eftersom jag inte längre har någon anställd medarbetare i företaget.

Det har varit ett stadigt stigande intresse för stenhus under en rad år, framförallt sedan SP 2008 rapporterade om de omfattande problemen med fukt, mögel och röta i regelväggar med enstegstätning. Inte minst i Skåne märks detta stigande intresse för stenhus tydligt. Det känns väldigt glädjande att också kunna konstatera att det här i sydligaste Sverige inte längre betraktas som exklusivt att bygga hus med murade stommar. Det är framförallt många mindre byggföretag som satsat på att bygga med gedigna material, god teknik och gott hantverk. 


 Tillbyggnad av enbostadshus, Bunkeflostrand. Ytterväggar av kanalmur tegel. Arkitekt: Roger Röing

                                                                          

- Specialiteten för min del  är att jag vill arbeta på ett medvetet sätt med konstruktion och byggnadsteknik i arkitektur- och byggprocessen. Det innebär att jag inte vill se konstruktörens arbete som renodlat teknikorienterat, frikopplat från gestaltningsaspekter. Istället vill jag arbeta med teknikfrågor som delar av arkitektonisk helhetssyn, med ledord som:

                               - materialitet

                              - tektonik/konstruktiv logik

                        - omsorg om detaljer

                              - robusthet och lång livslängdAktuellt vinter-vår 2019


Den 29/1 ska jag och Tommy Johansson ha en kursdag i Göteborg med fortbildning för murare. Sedan SPEF (Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening) inledde satsningen Certifierad Fasadentreprenör 2012 har vi nu haft bortåt 2000 murare på denna utbildning. Denna kurs blir troligen den sista innan utbildningen digitaliseras.

I februari, 5-7/2, ska jag i samarbete med Anders Målar genomföra kursen Murning och putsning, klass 1 för arbetsledare i mur- och putsbranschen i Umeå. Kursarrangör är Byggindustrin.

Den 12/2 håller jag en föreläsning om reparation av murade fasader med korrosionsskador hos konsultföretaget Projekt 63, i Stockholm. Föreläsningar med liknande innehåll kommer jag att hålla vid två arrangemang som Brukspecialisten ordnar, i Malmö 7/3 och i Göteborg 13/3.

I april är det dags för årets version av kursen "Murat byggande - konstruktion, material, hantverk", del 1 (allmän del).  Denna gång (förra gången kursen kördes var 2017) kommer min kollega från LTH Miklos Molnar att vara med som föreläsare i del 1 och del 2. Del 1 kommer att genomföras på Chalmers 17-18/4 och 27/4). Del 2 (dimensionering av murverkskonstruktioner) hålls på KTH 11-12/6 och del 3 (deltagarna får prova på praktisk murning 3 dagar under sakkunnig ledning av lärare från Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet) i Mariestad 17-19/6.

Jag kommer vidare att återigen gå in i en deltidsanställning på Konstruktionsteknik, LTH. Det är i samband med att ett doktorandprojekt, som jag varit en av initiativtagarna till, drar igång; jag kommer att medverka i detta som biträdande handledare för doktoranden. Projektet kommer att behandla behov av och utförande av omfogningar i befintliga tegelfasader. Jag kommer också att vara med i viss mån, med liknande roll, i FoU-projektet Energi- och resurseffektiva murade ytterväggar.  


Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.